Praca naukowa

Adwokat Mateusz Pietraszewski - Praca naukowaOprócz prowadzenia praktyki adwokackiej, zajmuję się także pracą naukową i dydaktyczną. Jestem doktorantem w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie przygotowuję rozprawę doktorską. Wiedzę i doświadczenie zdobyte w toku pracy naukowo-badawczej, wykorzystuję w codziennej pracy adwokata. Staram się w ten sposób umiejętnie łączyć naukę prawa z praktyką jego stosowania.

 

W ramach pracy naukowej byłem uczestnikiem licznych projektów badawczych i grantów, np. projektu realizowanego w ramach WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego pt. „Potencjał naukowo – dydaktyczny Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w służbie ochrony prawnej konsumenta”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się m.in. wokół następujących zagadnień prawnych:

  • ochrona dóbr osobistych (a w szczególności w zakresie ochrony prywatności)
  • prawo umów handlowych
  • prawo ochrony konsumentów
  • zwalczanie nieuczciwej konkurencji
  • prawo kanoniczne (zwłaszcza pod kątem funkcjonowania kościelnych osób prawnych)
  • tzw. ADR (ang. alternative dispute resolution, czyli alternatywne metody rozstrzygania sporów) – sądownictwo polubowne (arbitraż) oraz mediacja
  • prawo spółek handlowych

 

Zobacz także listę moich publikacji.